Dusun Sumberejo   Dusun Dawung   Dusun Wonojoyo   Dusun Bigaran   Dusun Karangsari
1 Tuk sumber 7 Belik Dung lempung 9 Tuk Gayam 11 Tuk Sember 13 Tuk Klengkong
2 Tuk Kayen 8 Tuk Wareng 10 Tuk Kacu 12 Belik Ngetuk 14 Tuk Gayam Klengkong
3 Beli Bertengah Tuk Ndondong
4 Belik Jeblok
5 Belik Nglumut
6 Tuk Kopen

 

Ulasan...