(Narasi oleh Mustofa dan Zam Zamil Huda)

Narasi

Kali Gondang merupakan mata air yang berada di Dusun Miriombo Kulon. Mata air ini termasuk mata air yang mengalir sepanjang tahun dan merupakan sumber air pokok bagi masyarakat Dusun Miriombo Kulon khususnya untuk masyarakat kampung Benjaran. Tutut Subagio (27 tahun) warga Dusun Miriombo Kulon menggunakan mata air tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan untuk memasak. Untuk menjaga kondisi air agar tidak keruh, masyarakat berinisiatif untuk membuat pancuran dari bambu dan juga dari paralon. Masyarakat juga cukup bijak menggunakan mata air ini untuk kebutuhan sehari-hari. Secara berkala diadakan kerja bakti untuk tetap menjaga kebersihan Kali Gondang. Hingga sekarang, Kali Gondang masih cukup terjaga keasriannya.

 

Gambar

Lokasi

map

Narasumber

  • Tutut Subagio, 27 tahun, Dusun Miriombo Kulon Desa Giripurno

Relasi Budaya

Sumber Lain

Dari Kanal

Ulasan...